Welkom op de website van Samen Sterk Waalre Zuid West

Samen Sterk Waalre Zuid West houdt zich al bijna vijf jaar actief bezig met het behartigen van de belangen van de bewoners ter verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze woonomgeving in Waalre. Het verkeer in Waalre, Valkenswaard en de omgeving daaromheen is al ruim 30 jaar een groot probleem. Over de N69 wordt nu al decennia gediscussieerd, zonder dat de nieuwe weg er echt gekomen is. Met de ombouw van de randweg van Eindhoven de komende jaren, zal de overlast alleen maar toenemen.

De komende periode moeten er eindelijk knopen doorgehakt worden voor wat betreft de N69. Op regionaal, provinciaal en landelijk niveau zijn ingrijpende beslissingen nodig om de aanleg van een nieuwe N69 mogelijk te maken. De gemeenteraad van Waalre zal hier een actieve rol in moeten spelen. Verkeersstroomstudies geven aan dat de gunstigste N69 variant voor Waalre, niet te ver ten westen van Waalre ligt, een aansluiting heeft op de High Tech Campus (bijvoorbeeld via de A2/A67 parallel baan) en een aansluiting heeft met Dommelen Noord.

Omdat het nog een hele tijd zal duren voordat de eerste auto's over de nieuwe N69 gaan rijden, zullen er al dit jaar maatregelen genomen moeten worden op lokaal niveau. Deze maatregelen zullen als doel moeten hebben om de leefbaarheid in de straten en wijken te verhogen. Concreet betekent dit dat het wenselijk is om in de 30km zones het sluipverkeer te beperken en de verkeersveiligheid te bevorderen.

Er wordt gestart, maar... (17-04-2009)
Op 11 juni 2008 werden de eerste plannen gepresenteerd in Het Klooster. Voor veel van de op 27 maart door de bewoners ingebrachte knelpunten, werden maatregelen getoond. Ook enkele oplossingen van bewoners waren geimplementeerd.

Het goede nieuws
Vanaf 20 april 2009 wordt er gestart met de uitvoer van de werkzaamheden in onze wijk. Na bijna 5 jaar van informatie verzamelen, buurtonderzoeken, netwerken, aandacht vragen en vooral lobbyen is dit het moment waar we met zijn allen op hebben zitten wachten.

Het slechte nieuws
Niet alle beloofde maatregelen worden (meteen) uitgevoerd. Ook het speeltuintje (hoewel meerdere malen beloofd) is komen te vervallen. De redenen hiervoor zijn onduidelijk. Vooral het uitblijven van enige communicatie en concrete beredenering heeft ons gefrustreerd. Wij hebben de wethouder van ons standpunt op de hoogte gebracht. Wij vinden het jammer dat het proces van interactie en goede communicatie is losgelaten. Ook van de bewoners uit onze wijk horen wij dezelfde geluiden.

In het kaartje hiernaast zijn alle maatregelen die gepland waren getoond. Alle maatregelen die met paars zijn omcirkeld met daarbij een 1 worden voor de bouwvak van 2009 uitgevoerd. De maatregelen die lichtblauw zijn omcirkeld met daar bij een 2 zijn nu voor het voorjaar van 2010 gepland.

Meer info via:
 • Het aangepaste plan
 • De nieuwsbrief van de gemeente
 • www.waalre.nl/verkeerenveiligheid
 • Plannen voor de wijk Waalre Zuid West (LET OP: Bestand is groot!)

  Wat is nu de status? (21-01-2009)
  Van de bewoners in onze wijk krijgen we veel vragen over wat nu de status is van de geplande verkeersmaatregels en het beloofde speeltuintje in onze wijk.

  Helaas hebben wij ook te weinig informatie op dit moment en krijgen we geen concrete antwoorden op onze vragen bij de gemeente en Akertech. Wij hopen dat dit de stilte is voor de storm. Het enige wat we weten is dat de start van de werkzaamheden vertraagd zijn naar het voorjaar van 2009.

  In de afgelopen periode hebben wij er bij de wethouder en bij buro Akertech diverse malen op aangedrongen om de bewoners via een nieuwsbrief of in de schakel te laten weten dat de plannen wat vertraagd zijn en wat de reden (bij ons ook niet bekend) hiervoor is.

  Het budget is er, schop in de grond (17-09-2008)
  Gisteravond heeft de raad van Waalre het budget voorstel voor de nodige wijzigingen in onze wijk goedgekeurd. Met dit budget kunnen de aanpassingen in onze wijk worden gemaakt.

  Op dit moment gaat de gemeente het werk uitbesteden. De verwachting is dat nog dit jaar kan worden begonnen!

  Namens Samen Sterk een dank je wel aan iedereen die in de afgelopen jaren heeft geholpen, ons heeft gesteund en naar ons heeft willen luisteren.

  D-Day is 16 september! (09-09-2008)
  Op 16 september stemt de raad van waalre over een budget aanvraag voor de nodige aanpassingen in onze wijk. Na 4 jaar van informatie verzamelen, buurtonderzoeken, netwerken, aandacht vragen en vooral lobbyen is dit het moment waar we met zijn allen op hebben zitten wachten. Als de raad het voorstel goedkeurd, kunnen we eindelijk echt aan de slag.

  Lokatie: Raadzaal Gemeentehuis Waalre
  Tijdstip: Dinsdag 16 september 2008 vanaf 19:30

  VERVOLG 2: Aan de Slag! (12-06-2008)
  Op 11 juni werden de eerste plannen gepresenteerd in Het Klooster. Voor veel van de op 27 maart door de bewoners ingebrachte knelpunten, werden maatregelen getoond. Ook enkele oplossingen van bewoners waren geimplementeerd.

  Tijdens de avond werd de bewoners de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen en feedback formulieren in te vullen. Dit is overigens nog mogelijk tot 23 juni, via de website: www.waalre.nl/verkeerenveiligheid

  Na 4 jaar samen met veel buurtbewoners bezig te zijn geweest om de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren, zijn wij blij om te zien dat er nu echt plannen zijn om verbeteringen aan te brengen.

  Het gekozen proces met interactie met de bewoners juichen we toe. Wij kunnen niet wachten tot er ook echt begonnen gaat worden.

 • Meer info via: www.waalre.nl/verkeerenveiligheid
 • Plannen voor de wijk Waalre Zuid West (LET OP: Bestand is groot!)

  VERVOLG: Aan de Slag! (21-05-2008)
  Op 27 maart was het druk in 't Hazzo. In groepen alle knelpunten geïnventariseerd en zijn er veel ideeën en oplossingsrichtingen ingebracht. Op woensdag 11 juni om 20:00 uur is het vervolg in Het Klooster. Hier worden concepten gepresenteerd en kan iedereen zijn mening geven.

  Via deze weg een oproep om:
      ALLEMAAL EN MASSAAL AANWEZIG TE ZIJN!

  Tot woensdag 11 juni om 20:00 uur in Het Klooster

 • Aanmelden via: dit formulier
 • Meer info via: www.waalre.nl/verkeerenveiligheid

 • De politie gaat controleren! (20-03-2008)
  Samen Sterk heeft vandaag met de Politie Valkenswaard/Waalre gesproken. In een goed gesprek heeft Samen Sterk de verkeerssituatie in onze wijk nogmaals uitgelegd en dit onderbouwd met cijfers van verkeerstellingen en metingen van de afgelopen jaren. De politie had inmiddels ook al een gesprek gehad met de gemeente Waalre en aan de hand daarvan zelf ook onbemande metingen vericht. Hierbij zijn snelheden tot 70km per uur gemeten. Mede hierdoor heeft handhaving in onze wijk prioriteit gekregen. Binnenkort zal de gemeente Waalre snelheidscontroles aankondigen in onze wijk. Hardrijders gaan dan niet meer vrij uit!

  Noot 26-03-2008:
  Inmiddels zijn er 30km met controle waarschuwingsborden geplaatst in onze wijk.
  30km bord met controle melding

  Aan de Slag! (11-03-2008)
  Na bijna 4 jaar trekken, duwen, aandacht vragen en lobbyen is het dan eindelijk zover. Op donderdag 27 maart organiseert de gemeente en buro Akertech een interactieve informatieavond in 't Hazzo om 20:00 uur. Hierin wordt het startschot gegeven voor de uitvoering van het verkeersbeleidsplan in Waalre.

  Er zijn twee wijken aangewezen als pilot:

 • onze wijk
 • de wijk rond de Eikenlaan (andere kant van de Traverse)


 • Op donderdag 27 maart zal de procedure worden uitgelegd en zullen alle aanwezigen hun visie kunnen geven over de problemen in onze wijk. Een officiële uitnodiging is inmiddels verzonden en meer informatie volgt in De Schakel van 13 maart.

  Via deze weg een oproep om:
      ALLEMAAL EN MASSAAL AANWEZIG TE ZIJN!

  Tot 27 maart 2008 in 't Hazzo om 20:00
 • Aanmelden via: dit formulier
 • Meer info via: www.waalre.nl/verkeerenveiligheid
 • Budget voor uitvoering goedgekeurd, raadsvergadering 18 december (18-12-2007)
  In de raadsvergadering van 18 december 2007 is een budget van 50.000 euro vrijgemaakt om uitvoering te kunnen geven aan het verkeersplan van de gemeente Waalre.
  Dit is goed nieuws voor onze wijk. De verwachting is dat de gemeente in het voorjaar 2008 een plan van aanpak presenteert.

  Wethouder in de Wijk op 19 November (19-11-2007)
  Op 19 november 2007 was de vierde Wethouder in de Wijk avond voor Waalre Dorp. De werkgroepen hebben een update gegeven over de stand van zaken. De presentatie van Samen Sterk Waalre Zuid West is weer goed ontvangen. Het verkeersplan en de prioriteiten rapporten van de gemeente zijn inmiddels af.

  Deze rapporten zijn gemaakt op basis van objectieve feiten en heeft een grondige analyse en onderbouwing. Voor onze wijk betekent dit een onderbouwing voor:

 • Ervaren overlast
 • Verkeersonveiligheid

 • We hebben wel een kritische kantekening geplaatst:
  Het wordt nu wel tijd, dat er ook echt wat aan wordt gedaan

  Binnenkort gaat Samen Sterk Waalre Zuid West in overleg met de politie Valkenswaard/Waalre over de mogelijkheden van snelheidcontroles in 30km wijken.

  Wethouder in de Wijk op 11 Juni (12-06-2007)
  Op 11 juni 2007 was de derde Wethouder in de Wijk avond voor Waalre Dorp. Twee werkgroepen (waaronder Samen Sterk Waalre Zuid West) en de Politie hebben op deze avond een presentatie gehouden.

  De presentatie van Samen Sterk Waalre Zuid West is goed ontvangen. De komende maanden zal de gemeente gebruiken om de prioriteiten van de problemen in de diverse wijken vast te stellen. Op basis van deze prioriteiten zal de raad budgetten toe moeten kennen in de begrotingsronde voor 2008.

  Samen Sterk Waalre Zuid West zal zich in blijven zetten om voldoende budgetten te krijgen voor de maatregelen die in onze wijk nodig zijn.

  De Politie heeft gemeld dat handhaving in 30km straten binnenkort wel mogelijk wordt. Samen met Politie en gemeente zal Samen Sterk in overleg treden om te zien of er in de toekomst ook in onze wijk gecontroleerd kan worden.

  Wethouder in de Wijk op 26 Maart (02-03-2007)
  Op 6 februari heeft de raad het college eindelijk een opdracht gegeven om wijken die sluipverkeer problemen hebben aan te pakken in samenspraak met de bewoners.

  Op 26 Maart is er een nieuwe wethouder in de wijk avond. Voor die tijd wil de wethouder een plan van aanpak hebben voor o.a. de aanpak van het verkeersprobleem in onze wijk.

  Het zou nog mooier zijn als wij met zijn allen op 26 maart aanwezig zijn bij die avond (waarschijnlijk in het klooster). Zet die avond in ieder geval in de agenda en tot dan.
  Noot 27-03-2007:
  Tijdens deze wethouder in de wijk zijn werkgroepen opgericht. Het doel van de werkgroepen is dat zij samen met de gemeente oplossingen gaan bedenken voor hun wijk. De uitkomsten hiervan worden op de volgende Wethouder in de Wijk avond (11 juni 2007) gepresenteerd. Buurcommissie Samen Sterk Waalre Zuid West heeft een werkgroep voor wijk 1 Waalre Dorp opgericht.

  Gemodificeerd voorstel is AANGENOMEN! (06-02-2007)
  Op 6 februari 2007 heeft de raad van Waalre een aangepast raadsvoorstel aangenomen. In de basis komt het aangenomen voorstel er op neer dat:

 • Leefbaarheid een hogere prioriteit heeft in Waalre dan doorstroming (herbevestiging)
 • Het college de opdracht heeft om sluipverkeer in de wijken samen met de bewoners aan te pakken
 • De categorisering voor ter kennisgeving is en in een groter verband zal moeten worden bekeken en verfijnd

 • Samen Sterk Waalre Zuid West is zeer blij met dit resultaat. Het is weer een stap in de goede richting.

  Brief aan de Raad (04-02-2007)
  Op 6 februari 2007 wordt er in de raad van Waalre een aangepast raadsvoorstel besproken dat de wegcategorisering van Waalre aanpast. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende stukken:
  - Het raadsbesluitvoorstel
  - Uitleg voorstel
  - Nieuwe voorgestelde wegcategorisering (kaart)
  Dit voorstel is aangepast ten opzichte van het voorstel besproken op 19 december 2006. Op veel punten ten goede. Toch zijn er punten die verduidelijkt moeten worden voordat het stuk kan worden aangenomen. Met name de nieuwe catagorisering van de Molenstraat, Markt en Willibrorduslaan tussen de Markt en de Traverse als "50- weg" roept vraagtekens op. Met deze brief roept Samen Sterk de raad op om het voorstel aan te passen en expliciet op te nemen dat op de Molenstraat, Markt en Willibrorduslaan tussen de Markt en de Traverse maximaal 30km/uur gereden mag worden.

  Brief aan de Raad (12-12-2006)
  Op 19 december 2006 wordt er in de raad van Waalre een raadsvoorstel besproken dat de wegcategorisering van Waalre aanpast. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, worden veel wegen in Waalre Dorp 'wijkontsluitingswegen'. Het resultaat zal zijn dat het effectief terugbrengen van sluipverkeer zal worden bemoeilijkt. Door middel van deze brief roept Samen Sterk de raad op om minimaal de Burgemeester Uijenstraat en de Hoogstraat niet als wijkontsluitingsweg op te nemen in de nieuwe wegcategorisering van de gemeente Waalre.
  Noot 20-12-2006:
  Wegens de vele onduidelijkheden in het raadsvoorstel wenste de raad het stuk niet te bespreken.

  Verkeer door Burgemeester Uijenstraat (23-11-2006)
  Op dit filmpje van 23 november 2006 rond 8:00 's morgens is te zien dat een zeer groot deel van het verkeer op de Heikantstraat, de Burgemeester Uijenstraat kiest als doorgaande route. Deze stroom van doorgaandverkeer levert buiten veel overlast en ergernis, veel onveiligheid op in onze wijk.

  Inspraak en Visie Verkeersplan (21-11-2006)
  Mede door de lobby van Samen Sterk Waalre Zuid West staat het verkeersplan weer op de agenda. Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst van 21 november 2006 mocht de voorzitter van Samen Sterk de visie geven over het te vormen beleid en het uit te voeren plan. In 2005 heeft de raad aangenomen waar tot op heden nog niets is meegedaan. Er bestaat ook een lijst met projecten die door de verschillende verkeersbelangen organisaties in Waalre is opgesteld. De basis van de gegeven visie is dat we genoeg hebben gepraat en eindelijk eens moeten beginnen met het leefbaarder en weiliger maken van onze wijken. De visie is verspreid samen met twee bijlagen:

 • Artikel Eindhovens Dagblad 16-11-2006 over toename ernstig gewonden
 • Artikel Kampioen September 2006 over inrichten 30km zones
 • Sticker aktie (18-03-2006)
  Uit onze enquêtes bleek dat velen in onze wijk vinden, dat de maximumsnelheid (30 km/uur) in onze straten duidelijker aangegeven zou moeten worden. Hoewel dit natuurlijk in de eerste plaats een taak van onze gemeente is, hebben wij het initiatief genomen om stickers te maken, die op de groene en grijze kliko's geplakt kunnen worden. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over deze actie. Uiteindelijk hebben wij ruim 500 stickers geplakt. De masale steun en de vele positieve reacties geven aan dat deze actie een groot succes is.

  Gemeenteraadsverkiezingen: Stemwijzer verkeer (23-02-2006)
  Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006, heeft het team van Samen Sterk Waalre Zuid West 4 vragen gesteld aan alle 7 politieke partijen. De input is uitgewerkt in een informatief artikel, een soort 'verkeers stemwijzer'. Dit artikel is geplaatst in De Schakel van week 8 2006.

  Feedback Verkeersbeleidsplan (18-01-2006)
  In 2004 heeft de raad besloten tot het opstellen van een verkeersbeleidsplan. Het uitgangspunt van dit besluit was niet aanpassen van de wegcategorisatie in Waalre. De opdracht was het opstellen van een integraal plan van korte termijn oplossingen voor de verkeersproblematiek in de gemeente Waalre. Het verkeersbeleidsplan zou opgesteld worden door de gemeente Waalre en Bureau Kragten samen met de belangengroepen in Waalre. Ook Samen Sterk Waalre Zuid West was uitgenodigd. De gemeente en de belangengroepen zijn slechts twee keer bijeen geweest: bij aanvang en bij de presentatie van het eerste en door de raad afgekeurde rapport. De belangengroepen zijn verder niet betrokken geweest bij het proces en de samenstelling. Toch ziet Samen Sterk Waalre Zuid West aanknopingspunten in het uiteindelijke plan om mee door te gaan.

  Enquêtes
  Samen Sterk Waalre Zuid West heeft twee enquêtes gehouden. De eerste in juli 2004 ging over de leefbaarheid in de wijk Waalre Zuid West. Daaruit bleek dat velen de veiligheid en het leefklimaat in onze wijk verbeterd willen zien (uitslagen hier).

  De tweede enquête (maart 2005) ging over mogelijke oplossingsrichtingen binnen en buiten onze wijk (uitslagen hier)

  Adobe PDF documenten openen
  Op deze website kunt u diverse documenten downloaden. Veel van deze documenten zijn in Adobe PDF formaat. Het programma om deze bestanden te bekijken kunt u gratis downloaden via deze link:
         Download Adobe Reader voor PDF bestanden


  WebDesign by: 10T Products